Haridusprogramm "Eesti ulukid"

Haridusprogramm "Eesti ulukid"

 

Sihtrühm: 4-6 kl, II kooliaste

Grupi max suurus: 20 õpilast+2 õpetajat

Õpieesmärgid: laps omab ülevaadet loomariigi süsteemist ja Eestis elavatest suurimetajatest, laps tunneb Eesti jahiulukeid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal, laps tunneb levinumate jahiulukite eluviise ja elupaiku, laps tunneb ulukite tegutsemisjägi, laps mõistab, et loodus sõltub inimese tegevusest; laps teab, kuidas metsloomaga kohtudes käituda

Koostajad: Urve Siil, Annika Otti, Kaisa Kann

Ajakava: tunni kestvus 1,5 tundi (2 koolitundi)

Programmi läbiviimiseks vajalikud materjalid: programmijuhi poolt kõik vajalik (jäljeraamatud, kiletatud pildid ulukitest, tegutsemisjälgedest, jalajägedest ja ekskrementidest; muud ülesannete lahendamiseks vajalikud materjalid.

 

Haridusprogramm "Eesti ulukid"
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: