Keskkonnaameti korraldused

15.05.2012 nr PVV 1-15/12/259

Kopratammide lammutamine

Korraldus (.rtf 0,2Mb), Skeem (.pdf 0,2Mb), Omaniku avaldus (.pdf 71,1Kb).

01.06.2012 nr PVV 11-5/12/14549-1

Tähelepanu juhtimine jahipiirkonna kasutusõiguse loa nõuete mittetäitmisele

Tähelepanu juhtimine jahipiirkonna kasutusõiguse loa nõuete mittetäitmisele (.rtf 0,4Mb).

05.06.2012 nr PVV 1-15/12/282

Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lubade täiendamine küttimiskvootide ja -tingimustega 2012-2013 jahihooajaks

Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lubade täiendamine küttimiskvootide ja -tingimustega 2012-2013 jahihooajak (.rtf 0,4Mb).

28.09.2012 nr PVV 1-15/12/391

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 05.06.2012 korralduse nr 282 „Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lubade täiendamine küttimiskvootide ja -tingimustega 2012-2013 jahihooajaks“ muutmine

(.rtf 0,3Mb).

31.10.2012 nr PVV 1-15/12/421

Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse
lubade täiendamine hundi ja ilvese
küttimismahu ning tingimustega 2012/2013 jahihooajaks

(.rtf 7,8Kb).

Alates 16.01 jõustus Keskkkonnaministri 23.05.2013 määruse nr. 27 muudatus, mille kohaselt tuleb ruutloenduse alustamisest teavitada Keskkonnaametit. Teade peab sisaldama jahipiirkonna nime ja loendusruudu numbrit. Loenduse läbiviimise aeg on 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni. Loenduse aruanne tuleb esitada Keskkonnaagentuurile 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu.

 

 

(.pdf 68,2Kb).
Keskkonnaameti korraldused
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: