Küti Kevad 2019 juhend

Küti Kevad 2019 juhend

Valga maakonna jahimeeste kokkutuleku „Küti kevad 2019“ üldjuhend

 

I EESMÄRK

 • Kokkutuleku traditsioonide jätkamine
 • Propageerida jahinduslikke tegevusi, oskusi ja teadmisi
 • Selgitada kokkutuleku võistlusaladel ja üldkokkuvõttes parimad jahiseltsid
 • Valmistuda vabariiklikuks kokkutulekuks 12.-14. juulil Kiltsi Lennuväljal Läänemaal

II AEG JA KOHT

 • Maakondlik kokkutulek viiakse läbi 25. mail 2019 Rulli lasketiirus
 • Kogunemine ja registreerimine alates 7.30
 • Avasõnad 8.00
 • Esimeste võistlusalade algus 8.30
 • Eelregistreerimine lõppeb neljapäeval, 23.05.2019 kell 16.00

III OSAVÕTJAD

 • Võistlustest võivad osa võtta kõik eelnevalt registreerinud jahimehed ja võistkonnad.
 • Sõltumata sellest, et füüsiline isik võib kuuluda mitmesse jahindusorganisatsiooni, saab ta käesoleva kokkutuleku raames osaleda ainult ühe jahiseltsi esindajana.

IV VÕISTLUSALAD

 • Üldarvestusse kuuluvad võistlusalad:
  • Jahikaar
  • Kuulilaskmine „Jooksev metssiga“
  • Kokandus
  • Viktoriin
  • Taidlus
  • Peibutus
 • Võistlusaladele eelregistreerimine lõppeb neljapäeval, 23.05.2019 kell 16.00. Oluline on eelregistreerimisel üles anda võistkonna olemasolu ja võistkonna liikmete arv. Täpse võistkonna koosseisu võib kinnitada kohapeal vahetult enne võistluse algust.

Laskealade järjekord pannakse paika peale eelregistreerimist.

 

V JAHIKAAR

 • Võistkonnas 6 laskurit. Arvestusse läheb nelja parema tulemus. Laskepaigas 7 laskekohta. Seeria koosneb 25st märgist, märkide skeemi määrab kohapeal laskevõistluse läbiviija. Täpsem juhend uuel nädalal.
 • Individuaal-meeskondlik
 • Võistlusklassid: Juuniorid (sündinud 1998 ja hiljem), Seeniorid (sündinud 1963-1997), Veteranid (sündinud 1953-varem)
 • Individuaalarvestustes loetakse võistlusklassi parimaks laskja, kes laseb välja kõige suurema punktisumma. Võistkondlikus arvestuses summeeritakse võistkonna parema 4 liikme individuaaltulemused. Võrdsete punktisummade puhul loetakse võitjaks see, kel on individuaaltulemustes suurem parim punktisumma.
 • Võistlusala kohtunik on Aare Jaama 5237303

VI „JOOKSEV METSSIGA“

 • Võistlusala täpse juhendi koostanud Ants Kronberg. Võistlusala kohtunik Ants Kronberg 56987400
 • Valgamaa Jahimeeste Ühistu 2019a mõõduvõtu „KÜTI KEVAD 2019“ Liikuva uluki „Jooksev Metssiga“ võistlusjuhend

 

 

Eesmärk:

Populariseerida jahilaskesporti Valgamaal.

Selgitada välja parimad VJÜ jahilaskurid

Selgitada välja parimad VJÜ jahiseltsid laskmises

Valmistuda 2019 a EJS vabariiklikuks kokkutulekuks

Koht ja aeg:

25.05.2017 Valgamaa Tõrva vald Rulli lasketiir

Võistkondade kogunemine ja mandaat 07:30 - 08:00 Rulli lasketiirus.

Võistluste algus 08:30 Rulli 50m lasketiirus.

Osavõtjad ja võistlustingimused:

Osa võtavad Valgamaa Jahimeeste ühistusse kuuluvate jahiseltside 4-6 liikmelised võistkonnad ja kutsutud külalisvõistkonnad. Laskespordi propageerimiseks lubatakse individuaalarvestuses võistlusele VJÜ juuniorite vanuserühma kuuluvad (alla 21 aastased) liikmed. Võistlus on individuaal-meeskondlik.

Individuaalarvestuses peetakse eraldi arvestust:

Juunioritele (sündinud 1999 ja hiljem)

Seenjorid (sündinud 1964-1998)

Veteranid (sündinud 1954-1963)

Superveteranid (sündinud 1953 ja varem)

Võistlejate laskejärjekorra määrab harjutuse peakohtunik.

 

Relvad:

minimaalne lubatud kaliiber- 222Rem; relva kaal ilma padruniteta alla 5,5kg; päästiku tõmbetugevus vähemalt 1kg; relva vintraua pikkus alla 100cm; optilise sihiku suurendustel ei ole piiranguid.

Laskemoon:

Lubatud kasutada nii pool- kui täismantelkuule

 

Eelregistreerimine:

VJÜ jahiseltsidel edastada oma võistkonna registreerimisleht (lisatud) esindaja ja võistlejate nimedega hiljemalt 23.05.2019 kella 16:00-ks e-mailile täiendav info telefonil 56987400, Ants Kronberg

 

Võistlusala:

Jooksev Metssiga

2 lasku seisvasse märklehte- aega 1min (relv võib olla laetud 2 padruniga)

8 lasku jooksvasse märklehte- 10m laskeaken.

Iga jooks küsitakse „anna“.

Relva võib laadida ühe padruni kaupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskeasend:

Seisev sihtmärk: Seistes ilma toeta. Tugikätt ei või toetuda vastu keha.

Jooksev sihtmärk: Seistes, püss suunatud märgi suunas. Püssi lae ülemine serv vähemalt 25 cm allpool õlajoont ja laad peab puudutama keha. Relva võib õlga tõsta peale märgi ilmumist laskeavasse.

Laskevõistlusel  kehtestatud reeglid:

 1. Laskur on kohustatud kasutama kuulmist kaitsvaid abivahendeid ( kõrvatropid, kõrvaklapid). 
 2. Kõik laskurid peavad olema tutvunud Rulli lasketiiru kasutusreeglitega, EJSL võistlusmäärustega ja teadma laskmistega seotuid ohutusreegleid ja kinnitama neid oma allkirjaga enne laskmiste tsooni tulemist (Ohutuseeskirjadega tutvumise leht registratuuris). 

 

 

Võitjate selgitamine:

Individuaalselt tuleb võitjaks laskja, kes laseb välja kõige suurima punktisumma.

Võistkondlikus arvestuses summeeritakse võistkonna 4 parima individuaaltulemused.

Võrdsete punktisummade korral osutub võitjaks see isik või võistkond kellel on rohkem  silmasid „kümme”. Kui ka need on võrdsed siis vaadatakse üheksate arvu jne. Täiesti võrdse tulemuse korral toimub lisalaskmine. Sihtmärkide juurde ei minda. Tulemused ütleb punktilugeja kohtunik raadiosaatjaga.

 

 

Kohtunikud:

Laskeharjutuse kohtunikud kannavad kollast vesti.

Protestikomisjoni kuuluvad peakohtunik ja kaks jahispordiga tegelevat liiget (Määratakse võistlejate seast kohapeal)

 

 

Protestid:

Kõik protestid esitatakse kirjalikult võistluse peakohtunikule mitte hiljem kui 30 minutit peale laskeseeriat.

 

VII KOKANDUS-NB! Algselt välja kuulutatud põdra ribi võib asendada veise ribiga

 

 • Tegu on kohapeal küpsetamise võistlusega. Võistkonnas kuni 4 inimest. Võisteldakse põdra või veise ribist tehtud roa valmistamises. Lubatud on küpsetada kõikide küpsetusvahenditega ja viisidel, mis ei ohusta tervist. Võistkond peab ise hoolt kandma, et tal oleks võistlusel osalemiseks kõik vajalik olemas. Võimalus kasutada elektrit ja tööpinda. Võistlustööd peavad olema värsked ja ohutud tervisele.
 • Võistlusala algusaeg ei ole fikseeritud, võistkonnad võivad alustada endale sobival ajal arvestades võistlustööde esitamise kellaaega. Võistlusroad tuleb esitada 11.30 kohtunikele staapi. Võistlusroa esitamise aeg võib kõikuda +-5 minutit.

Võistlusala kohtunik Tiina Tõnissoo 51 607 39

 

VIII VIKTORIIN

 • Võistkonnas kuni 5 osalejat. Viktoriini läbiviimise kord selgitatakse osalejatele vahetult enne viktoriini algust. Nutiseadmete ja muude abivahendite kasutamine keelatud.
 • Võistluse kohtunik Kaisa Kann 5160739

IX TAIDLUS

 • Jahijutu või jahindusliku etteaste teema on „…annab tiivad“.  Etteaste pikkus maksimaalselt 5 minutit.  Osalejate arv ei ole piiratud. Etteaste puhul hinnatakse vaimukust, vastavust teemale, ajalimiidist kinni pidamist ja esitamise oskust. Esinejate järjekord loositakse vahetult enne võistluse algust.
 • Võistluse peakohtunik Ants Järvmägi 5134024

 

X PEIBUTUS

 • 1 võistleja. Võistlejal tuleb peibutada noort hirvepulli, vana hirvepulli ja kahe hirvepulli võitlust. Peibutajate järjekord loositakse vahetult enne võistluse algust.
 • Võistluse kohtunik Märten Mõttus

XI ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

 • Iga võistlusala eest saab punkte vastavalt kõige populaarsemale võistlusalale registreerinud võistkondade arvu järgi. Näiteks: Viktoriinile registreerib 10 võistkonda, seega iga ala parim võistkond saab 10 punkti, paremuselt teine 9 punkti jne. Kui näiteks kokanduses võistleb 3 võistkonda, saab parima kokandustiimi poolt esindatud jahiselts üldtabelis 10 punkti, teine 9 ja kolmas 8.

XII AUTASUSTAMINE

 • Kokanduse, taidluse ja peibutuse autasustamine toimub peale lõunapausi.
 • Laskealade, viktoriini ja üldvõitjate autasustamine toimub päeva lõpus.

 

Tiina Tõnissoo 5160739

Rein Rosenberg 5083056

Ants Järvmägi 5134024

Küti Kevad 2019 juhend
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: