Ruutloenduse läbiviimise muudatused

16.01.2016 hakkas kehtima Keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr. 27 "Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus" muudatus, mille kohaselt tuleb ruutloenduse alustamisest teavitada Keskkonnaametit (§ 6 lg 3). Sellest tulenevalt palume ruutloenduse alustamisest saata teave Põlva-Valga-Võru regiooni jahinduse spetsialistile e-posti aadressil margo.tannik@keskkonnaamet.ee või üldmeilile voru@keskkonnaamet.ee. Teade peab sisaldama jahipiirkonna nime ja loendusruudu numbrit. Loenduse läbiviimise aeg on 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni (sobivate lumeolude korral võiks ruutloenduse ära teha esimesel võimalusel). Loenduse aruanne tuleb Keskkonnaagentuurile esitada 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu. Määrus on leitav Riigi Teatajast internetiaadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/113012016008.

16.01.2016 hakkas kehtima Keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr. 27 "Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus" muudatus, mille kohaselt tuleb ruutloenduse alustamisest teavitada Keskkonnaametit (§ 6 lg 3). Sellest tulenevalt palume ruutloenduse alustamisest saata teave Põlva-Valga-Võru regiooni jahinduse spetsialistile e-posti aadressil margo.tannik@keskkonnaamet.ee või üldmeilile voru@keskkonnaamet.ee. Teade peab sisaldama jahipiirkonna nime ja loendusruudu numbrit. Loenduse läbiviimise aeg on 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni (sobivate lumeolude korral võiks ruutloenduse ära teha esimesel võimalusel). Loenduse aruanne tuleb Keskkonnaagentuurile esitada 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu. Määrus on leitav Riigi Teatajast internetiaadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/113012016008. Hinnatud kodulehtede tegemine professionaalne ja heal tasemel kodulehe tegemine tunnustatud ja visuaalselt atraktiivse .. korraliku ja mugavalt hallatava kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate haldusvahendite abil sisuhaldussüsteem aitab kodulehti originaalse visuaaldisainiga vaata lisaks ka

Ruutloenduse läbiviimise muudatused

16.01.2016 hakkas kehtima Keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr. 27 "Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus" muudatus, mille kohaselt tuleb ruutloenduse alustamisest teavitada Keskkonnaametit (§ 6 lg 3). Sellest tulenevalt palume ruutloenduse alustamisest saata teave Põlva-Valga-Võru regiooni jahinduse spetsialistile e-posti aadressil margo.tannik@keskkonnaamet.ee või üldmeilile voru@keskkonnaamet.ee. Teade peab sisaldama jahipiirkonna nime ja loendusruudu numbrit. Loenduse läbiviimise aeg on 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni (sobivate lumeolude korral võiks ruutloenduse ära teha esimesel võimalusel). Loenduse aruanne tuleb Keskkonnaagentuurile esitada 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu. Määrus on leitav Riigi Teatajast internetiaadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/113012016008.

Ruutloenduse läbiviimise muudatused 16.01.2016 hakkas kehtima Keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr. 27 "Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus" muudatus, mille kohaselt tuleb ruutloenduse alustamisest teavitada Keskkonnaametit (§ 6 lg 3). Sellest tulenevalt palume ruutloenduse alustamisest saata teave Põlva-Valga-Võru regiooni jahinduse spetsialistile e-posti aadressil margo.tannik@keskkonnaamet.ee või üldmeilile voru@keskkonnaamet.ee. Teade peab sisaldama jahipiirkonna nime ja loendusruudu numbrit. Loenduse läbiviimise aeg on 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni (sobivate lumeolude korral võiks ruutloenduse ära teha esimesel võimalusel). Loenduse aruanne tuleb Keskkonnaagentuurile esitada 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu. Määrus on leitav Riigi Teatajast internetiaadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/113012016008.
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: