Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu korraline Üldkoosoleku kokkukutsumine

Lugupeetud Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu liige Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu (registrikood 10240870, Kuperjanovi 76, Valga 68207, edaspidi Ühistu) liikmete korraline üldkoosolek toimub 28. märtsil 2013. a. kell 18:00 Valga Vene Gümnaasiumi ruumides aadressil Kuperjanovi 99, 68207 Valga. Päevakord: 1. Juhatuse aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Juhatuse aruanne. 2. Nõukogu aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Nõukogu aruanne. 3. 2012 revideerimise aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada revidendi aruanne. 4. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu 2012 majandusaasta aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Ühistu 2012. a. majandusaasta aruanne. 5. 2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine Juhatuse ettepanek: Jätta 2012.a. majandusaasta kasum summas 6700 eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 6. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav Ühistu kodulehel http://valgajahindus.ee/Juhatus_62.htm. Põhikirjas tehtavate muudatuste olemus: 1. Nõukogu liikmete arvu suurendamine kuni 25 liikmeni 2. Üldkoosoleku ja Nõukogu pädevuse täpsustamine 3. Tegevuspiirkondade määratlemine 4. Volinike valimise korra täpsustamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uus readaktsioon. 7. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu volinike tagasikutsumine Juhatuse ettepanek: Kutsuda tagasi Rulli jahiseltsi volinik Heiki Pilm, seoses Ühistust väljaastumisega. 8. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu uute volinike valimine. Juhatuse ettepanek: 1. Valida Rulli jahiseltsi uueks volinikuks Ralf Pabbo 2. Seoses Helme jahiseltsi liikmete arvu suurenemisega valida Helme jahiseltsi volinikuks Andres Kuusksalu. 9. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu kinnisvara, Kuperjanovi 76, võõrandamine. Juhatuse ettepanek: Kinnitada hoonestatud kinnistu, registriosa nr. 980040, Kuperjanovi 76 Valga võõrandamine. Võõrandamine korraldada Nõukogul. 10. Koosolekul tõstatatud küsimused. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17:00. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja jahitunnistus. Liikme esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument. Üldkoosoleku materjalidega (Juhatuse ja Nõukogu aruanded, majandusaasta aruanne, revidendi akt ja ekspertarvamused) on võimalik tutvuda jahiseltside esimeeste juures ja Ühistu kontoris. Täiendav informatsioon Üldkoosoleku kohta on saadaval telefonil (+372) 5835 8395 ja e-post: valgajaht@gmail.com vahendusel. Alari Mägi Juhataja

Lugupeetud Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu liige Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu (registrikood 10240870, Kuperjanovi 76, Valga 68207, edaspidi Ühistu) liikmete korraline üldkoosolek toimub 28. märtsil 2013. a. kell 18:00 Valga Vene Gümnaasiumi ruumides aadressil Kuperjanovi 99, 68207 Valga. Päevakord: 1. Juhatuse aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Juhatuse aruanne. 2. Nõukogu aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Nõukogu aruanne. 3. 2012 revideerimise aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada revidendi aruanne. 4. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu 2012 majandusaasta aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Ühistu 2012. a. majandusaasta aruanne. 5. 2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine Juhatuse ettepanek: Jätta 2012.a. majandusaasta kasum summas 6700 eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 6. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav Ühistu kodulehel http://valgajahindus.ee/Juhatus_62.htm. Põhikirjas tehtavate muudatuste olemus: 1. Nõukogu liikmete arvu suurendamine kuni 25 liikmeni 2. Üldkoosoleku ja Nõukogu pädevuse täpsustamine 3. Tegevuspiirkondade määratlemine 4. Volinike valimise korra täpsustamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uus readaktsioon. 7. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu volinike tagasikutsumine Juhatuse ettepanek: Kutsuda tagasi Rulli jahiseltsi volinik Heiki Pilm, seoses Ühistust väljaastumisega. 8. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu uute volinike valimine. Juhatuse ettepanek: 1. Valida Rulli jahiseltsi uueks volinikuks Ralf Pabbo 2. Seoses Helme jahiseltsi liikmete arvu suurenemisega valida Helme jahiseltsi volinikuks Andres Kuusksalu. 9. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu kinnisvara, Kuperjanovi 76, võõrandamine. Juhatuse ettepanek: Kinnitada hoonestatud kinnistu, registriosa nr. 980040, Kuperjanovi 76 Valga võõrandamine. Võõrandamine korraldada Nõukogul. 10. Koosolekul tõstatatud küsimused. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17:00. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja jahitunnistus. Liikme esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument. Üldkoosoleku materjalidega (Juhatuse ja Nõukogu aruanded, majandusaasta aruanne, revidendi akt ja ekspertarvamused) on võimalik tutvuda jahiseltside esimeeste juures ja Ühistu kontoris. Täiendav informatsioon Üldkoosoleku kohta on saadaval telefonil (+372) 5835 8395 ja e-post: valgajaht@gmail.com vahendusel. Alari Mägi Juhataja Hinnatud kodulehtede tegemine professionaalne ja heal tasemel kodulehe tegemine tunnustatud ja visuaalselt atraktiivse .. korraliku ja mugavalt hallatava kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate haldusvahendite abil sisuhaldussüsteem aitab kodulehti originaalse visuaaldisainiga vaata lisaks ka

Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu korraline Üldkoosoleku kokkukutsumine

Lugupeetud Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu liige
Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu (registrikood 10240870, Kuperjanovi 76, Valga 68207, edaspidi Ühistu) liikmete korraline üldkoosolek toimub 28. märtsil 2013. a. kell 18:00 Valga Vene Gümnaasiumi ruumides aadressil Kuperjanovi 99, 68207 Valga.
Päevakord:
1. Juhatuse aruande kinnitamine
Juhatuse ettepanek: Kinnitada Juhatuse aruanne.

2. Nõukogu aruande kinnitamine
Juhatuse ettepanek: Kinnitada Nõukogu aruanne.

3. 2012 revideerimise aruande kinnitamine
Juhatuse ettepanek: Kinnitada revidendi aruanne.

4. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu 2012 majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatuse ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Ühistu 2012. a. majandusaasta aruanne.

5. 2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Juhatuse ettepanek: Jätta 2012.a. majandusaasta kasum summas 6700 eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
6. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav Ühistu kodulehel http://valgajahindus.ee/Juhatus_62.htm.
Põhikirjas tehtavate muudatuste olemus:
1. Nõukogu liikmete arvu suurendamine kuni 25 liikmeni
2. Üldkoosoleku ja Nõukogu pädevuse täpsustamine
3. Tegevuspiirkondade määratlemine
4. Volinike valimise korra täpsustamine

Juhatuse ettepanek: Kinnitada Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uus readaktsioon.

7. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu volinike tagasikutsumine
Juhatuse ettepanek: Kutsuda tagasi Rulli jahiseltsi volinik Heiki Pilm, seoses Ühistust väljaastumisega.

8. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu uute volinike valimine.
Juhatuse ettepanek:
1. Valida Rulli jahiseltsi uueks volinikuks Ralf Pabbo
2. Seoses Helme jahiseltsi liikmete arvu suurenemisega valida Helme jahiseltsi volinikuks Andres Kuusksalu.

9. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu kinnisvara, Kuperjanovi 76, võõrandamine.
Juhatuse ettepanek: Kinnitada hoonestatud kinnistu, registriosa nr. 980040, Kuperjanovi 76 Valga võõrandamine. Võõrandamine korraldada Nõukogul.

10. Koosolekul tõstatatud küsimused.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17:00.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja jahitunnistus.
Liikme esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument.
Üldkoosoleku materjalidega (Juhatuse ja Nõukogu aruanded, majandusaasta aruanne, revidendi akt ja ekspertarvamused) on võimalik tutvuda jahiseltside esimeeste juures ja Ühistu kontoris. Täiendav informatsioon Üldkoosoleku kohta on saadaval telefonil (+372) 5835 8395 ja e-post: valgajaht@gmail.com vahendusel.
Alari Mägi
Juhataja

Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu korraline Üldkoosoleku kokkukutsumine Lugupeetud Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu liige Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu (registrikood 10240870, Kuperjanovi 76, Valga 68207, edaspidi Ühistu) liikmete korraline üldkoosolek toimub 28. märtsil 2013. a. kell 18:00 Valga Vene Gümnaasiumi ruumides aadressil Kuperjanovi 99, 68207 Valga. Päevakord: 1. Juhatuse aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Juhatuse aruanne. 2. Nõukogu aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Nõukogu aruanne. 3. 2012 revideerimise aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada revidendi aruanne. 4. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu 2012 majandusaasta aruande kinnitamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Ühistu 2012. a. majandusaasta aruanne. 5. 2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine Juhatuse ettepanek: Jätta 2012.a. majandusaasta kasum summas 6700 eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 6. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav Ühistu kodulehel http://valgajahindus.ee/Juhatus_62.htm. Põhikirjas tehtavate muudatuste olemus: 1. Nõukogu liikmete arvu suurendamine kuni 25 liikmeni 2. Üldkoosoleku ja Nõukogu pädevuse täpsustamine 3. Tegevuspiirkondade määratlemine 4. Volinike valimise korra täpsustamine Juhatuse ettepanek: Kinnitada Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu põhikirja uus readaktsioon. 7. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu volinike tagasikutsumine Juhatuse ettepanek: Kutsuda tagasi Rulli jahiseltsi volinik Heiki Pilm, seoses Ühistust väljaastumisega. 8. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu uute volinike valimine. Juhatuse ettepanek: 1. Valida Rulli jahiseltsi uueks volinikuks Ralf Pabbo 2. Seoses Helme jahiseltsi liikmete arvu suurenemisega valida Helme jahiseltsi volinikuks Andres Kuusksalu. 9. Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu kinnisvara, Kuperjanovi 76, võõrandamine. Juhatuse ettepanek: Kinnitada hoonestatud kinnistu, registriosa nr. 980040, Kuperjanovi 76 Valga võõrandamine. Võõrandamine korraldada Nõukogul. 10. Koosolekul tõstatatud küsimused. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17:00. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja jahitunnistus. Liikme esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument. Üldkoosoleku materjalidega (Juhatuse ja Nõukogu aruanded, majandusaasta aruanne, revidendi akt ja ekspertarvamused) on võimalik tutvuda jahiseltside esimeeste juures ja Ühistu kontoris. Täiendav informatsioon Üldkoosoleku kohta on saadaval telefonil (+372) 5835 8395 ja e-post: valgajaht@gmail.com vahendusel. Alari Mägi Juhataja
Valgamaa Jahimeeste Ühistu, J.Kuperjanovi 76, 68207 Valga, tel: (+372) 5835 8395, e-post: